Nieuw adres en leerlingenvervoer

M.i.v. het nieuwe schooljaar is ons nieuwe adres : Floraparkstraat 390, 7531 HX Enschede.
Voor de toewijzing van leerlingenvervoer betekent de verhuizing een wijziging. Het kan betekenen dat u verder van of juist dichter bij school komt te wonen. Indien de afstand per fiets 3 km of verder is, heeft u recht op leerlingenvervoer (www.routenet.nl).

  • Indien uw kind gebruik maakt van leerlingenvervoer ontvangt u in april/mei bericht van de gemeente om het leerlingevervoer opnieuw aan te vragen voor schooljaar 2016-2017. Op dit formulier kunt u de adreswijziging van de school aangeven. NB: Indien u dichterbij woont dan 3 km vervalt het recht op leerlingenvervoer.
  • Indien uw kind nu geen gebruik maakt van leerlingenvervoer, maar door de verhuizing verder dan 3 km van school komt te wonen, dient u in april/mei een formulier leerlingenvervoer 2016-2017 aan te vragen bij de gemeente Enschede.

NB: Leerlingen in de bovenbouw adviseren wij zoveel mogelijk om op de fiets naar school te komen i.v.m. de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.