PBS in de school (Positive Bahavior Support)

In de hal van onze school hebben we een groot PBS bord waarop we mooie PBS- ervaringen delen.  Wij zijn elke dag bezig om gedrag van leerlingen positief te beïnvloeden en onhandige gedragspatronen af te leren.   Zo kunnen leerlingen elk moment van de dag onverwacht beloond worden als zij goed gedrag laten zien. Ook kunnen leerlingen aangeven hoe zij zich voelen, zodat de leerkracht hierop kan anticiperen.

Het bord is mede bedoeld om als school goede ideeën en successen met elkaar te delen, zodat we op de werkvloer telkens vooruitgang boeken in de omgang met onze leerlingen.  Onze vier kernwaarden  Plezier – Veiligheid – Respect – Vertrouwen – vormen de basis van waaruit wij handelen.