Voorgenomen besluit verhuizing Het Reliëf

Maandag 15 februari is er een bijeenkomst geweest voor alle personeelsleden van Attendiz.
Onder het kopje nieuwsbrieven, verhuizing staat de brief die ouders/verzorgers ontvangen.