skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Documenten

Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, In deel A geven we praktische informatie over de school. Deel B geeft achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer. In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school.

Het schoolplan van onze school geeft de schoolontwikkeling weer die nagestreefd wordt voor de periode 2016-2020

S(CH)OP

S(CH)OP

Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op zeven kernwaarden. Lees hier meer over in de bijlage.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zoals Attendiz zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kwaliteit

Kwaliteit

Attendiz bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert de scholen  om deze kwaliteit te verbeteren.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Hier vindt u informatie die van toepassing is op alle scholen van Attendiz.

Formulieren

Formulieren

Hier vindt u formulieren over aanmelding en verlofaanvraag.

RESPECT PROTOCOL

RESPECT PROTOCOL

Met dit protocol hopen wij  een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

Back To Top
×Close search
Zoeken