skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Documenten

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2021/2022. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Dit schematisch overzicht van het schoolplan geeft de schoolontwikkeling weer die nagestreefd wordt voor de periode 2021-2022.

SOP

SOP

Schoolondersteuningsprofiel

Meldcode

Meldcode

Organisaties zoals Attendiz zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Hier vindt u informatie die van toepassing is op alle scholen van Attendiz.

Formulieren

Formulieren

Hier vindt u informatie over de aanmelding en de verlofaanvraag.

RESPECT PROTOCOL

RESPECT PROTOCOL

Met dit protocol hopen wij  een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

Protocol Fysiek Beperkend Handelen

Protocol fysiek beperkend handelen

Het Protocol fysiek beperkend handelen van Het Reliëf.

Toelating En Plaatsingsbeleid Attendiz

Toelating en plaatsingsbeleid Attendiz

Toelating en plaatsingsbeleid Attendiz

Back To Top
×Close search
Zoeken