skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. U kunt vragen stellen en/of kwesties bespreekbaar maken bij de MR.
De voorzitter van de MR is Frederik Kromhof.
Mailadres van de MR: mr-hetrelief@attendiz.nl

Hulpouders

Naast de medezeggenschapsraad is er bij ons op school ook een groep hulpouders. Dit is een actieve groep ouders die ideeën heeft over en ondersteunt met het organiseren van activiteiten voor onze leerlingen. Bent u een enthousiaste ouder die ook graag wil ondersteunen bij activiteiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.

Back To Top
×Close search
Zoeken