skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. U kunt vragen stellen en/of kwesties bespreekbaar maken bij de MR.
De voorzitter van de MR is Frederik Kromhof.
Mailadres van de MR: mr-hetrelief@attendiz.nl .

Ouderraad (OR)

Naast de medezeggenschapsraad is er bij ons op school ook een ouderraad. De OR is een actieve groep ouders die ideeën heeft over het organiseren van activiteiten voor onze leerlingen. De ouderraad zorgt ook voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Bent u een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor de OR?
Meld u zich dan bij Ron Viester.
E-mailadres van de ouderraad is: or-hetrelief@attendiz.nl.

Back To Top
Zoeken