skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. U kunt vragen stellen en/of kwesties bespreekbaar maken bij de MR.
De voorzitter van de MR is Frederik Kromhof.
Mailadres van de MR: mr-hetrelief@attendiz.nl .

Ouderparticipatie

Wij hebben geen ouderraad op school, maar incidenteel maken we graag gebruik van de hulp van ouders bij het organiseren van activiteiten. Zou u ook graag af en toe willen ondersteunen bij activiteiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan dan contact met u leggen als er hulp gevraagd wordt .

Back To Top
×Close search
Zoeken