skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Visie en Missie

De missie van onze school
De missie van Het Reliëf is ‘eruit halen wat erin zit’. Ons doel is elke leerling maximaal toe te rusten voor het realiseren van een prettige deelname in maatschappij. Elk kind, mens, doet er toe, is waard om er te zijn en hoort erbij. Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Kinderen met verschillende achtergronden spelen en werken met elkaar en ontwikkelen respect voor elkaar; want zij vormen de maatschappij van de toekomst.

De visie van onze school
Onze kernwaarden zijn Veiligheid – Respect – Vertrouwen. De overkoepelende waarde is plezier. Een positief klimaat is een voorwaarde om tot optimale ontplooiing te kunnen komen. Werkend vanuit de drie kernwaarden willen wij leerlingen uitdagen om kansen te benutten en het hoogst haalbare uit henzelf te halen. Door de leerlingen scherp in beeld te hebben kunnen wij sturing geven op wat zij zowel didactisch als pedagogisch nodig hebben om tot individuele ontplooiing te komen. Wij hebben de overtuiging dat door het bieden van de juiste begeleiding en ondersteuning ‘goed gedrag’ te leren is. Dit vraagt voortdurende ontwikkeling van ons personeel: Gedrag zien en onder het gedrag kunnen kijken om te begrijpen wat een kind wanneer nodig heeft. ‘Normaal waar het kan en speciaal waar het moet’. School is de leerplek! Dat betekent dat wij niet bij voorbaat de omgeving volledig aanpassen aan het kind, maar dat wij juist het kind leren om te anticiperen op de omgeving.

Mission statement

….. HET RELIËF MAAKT HET VERSCHIL …..

Het doel van onze school

Het Reliëf heeft als doel het hoogst haalbare uit een kind te halen. Bij binnenkomst van een leerling stellen we het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied. Indien mogelijk verwijzen we leerlingen naar een andere vorm van onderwijs binnen het samenwerkingsverband. De mate van zelfregulatie is leidraad bij de plaatsing, onderwijs en (tussentijdse) verwijzing.

Back To Top
Zoeken