Visie & Kernwaarden

De missie van onze school

De missie van Het Reliëf is ‘eruit halen wat erin zit’. Ons doel is elke leerling maximaal toe te rusten voor het realiseren van een prettige deelname in maatschappij. Elk kind, mens, doet er toe, is waard om er te zijn en hoort erbij. Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Kinderen met verschillende achtergronden spelen en werken met elkaar en ontwikkelen respect voor elkaar; want zij vormen de maatschappij van de toekomst.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn Veiligheid – Respect – Vertrouwen. De overkoepelende waarde is Plezier. Een positief klimaat is een voorwaarde om tot optimale ontplooiing te kunnen komen. Werkend vanuit de kernwaarden willen wij leerlingen uitdagen om kansen te benutten en het hoogst haalbare uit henzelf te halen. Door de leerlingen scherp in beeld te hebben kunnen wij sturing geven op wat zij zowel didactisch als pedagogisch nodig hebben om tot individuele ontplooiing te komen.t.

Goed gedrag kun je leren

Wij hebben de overtuiging dat door het bieden van de juiste begeleiding en ondersteuning ‘goed gedrag’ te leren is. Dit vraagt voortdurende ontwikkeling van ons personeel: Gedrag zien en onder het gedrag kunnen kijken om te begrijpen wat een kind wanneer nodig heeft. ‘Normaal waar het kan en speciaal waar het moet’. School is de leerplek! Dat betekent dat wij niet bij voorbaat de omgeving volledig aanpassen aan het kind, maar dat wij juist het kind leren om te anticiperen op de omgeving.

….. Het Reliëf maakt het verschil …..

Ontwikkelingsperspectief

Bij binnenkomst van een leerling stellen we het ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied. Indien mogelijk verwijzen we leerlingen door naar een minder intensieve vorm van onderwijs. De mate van zelfregulatie is doorslaggevend bij de (tussentijdse) verwijzing.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer