skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Nieuwsbrieven

Maandelijks verschijnt er een ouder nieuwsbrief van de school. Daarin wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de oudernieuwsbrief per mail en u kunt deze ook altijd terugvinden op onze website.

Back To Top
Zoeken