skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Schoolgids

U vindt de drie delen van onze schoolgids op onze website onder het tabblad documenten.

Schoolgids deel A bevat korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de schoolvakanties.

Schoolgids deel B bevat achtergrondinformatie over onze school. Daarbij kunt u denken aan de doelstellingen van onze school, de wijze van toelating en de manier waarop wij opbrengstgericht werken.

Schoolgids deel C bevat informatie over de opbrengsten van onze school. Hierin leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Wij willen ‘eruit halen wat erin zit’. Wij geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’

De informatie in onze schoolgids is geldig voor het huidige schooljaar.

Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, verwijzen wij u voor een aantal onderwerpen door naar de website van onze school of naar de website van Attendiz, de stichting waarvan onze school deel uitmaakt.

Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, hebben wij ervoor gekozen een aantal onderwerpen niet inhoudelijk te bespreken in de schoolgids. Wij verwijzen dan naar de website van onze school of naar de website van Attendiz de stichting waarvan onze school deel uitmaakt.

Back To Top
Zoeken