Praktische informatie

Bereikbaarheid van de school

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur.
Ziekmelden tussen 8.00 uur en 8.30 uur: tel: 088020 – 3898.
Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur en na 14.15 uur telefonisch bereiken.

App voor ouders

Voor de communicatie van leerkracht met ouders wordt dagelijks gebruik gemaakt van de Parro-app. Het delen van activiteiten, thema’s , bijzondere gebeurtenissen kan gemakkelijk via deze app gecommuniceerd worden d.m.v. een foto of een tekstbericht. Ook kunnen oproepen, herinneringen en andere boodschappen via Parro gecommuniceerd worden. Parro is een afgeschermde omgeving en alleen ouders van de leerlingen van de groep hebben toegang tot deze app.

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Soms plaatsen wij foto’s van activiteiten op de website. Aan het begin van elk schooljaar vragen wij aan u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s op de website.

Fruit- en lunchpauze

Wij hechten waarde aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en stimuleren gezond eten. In de ochtendpauze (buiten) mogen alle leerlingen iets kleins eten: bijv. fruit, een boterham, een liga en eventueel een pakje/beker drinken. Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht in de groepen. Alle leerlingen eten dan hun meegebrachte brood. Het is niet toegestaan om energydrankjes, flessen/blikjes frisdrank, pakken koeken en zakken chips/snoep mee te nemen.

Aansluitend aan de lunch gaan de leerlingen tussen de middag een half uur naar buiten. Er zijn maximaal drie groepen tegelijk buiten. Leerlingen van dezelfde leeftijd hebben samen pauze.

Brengen en halen

Als u uw kind zelf brengt, kunt u uw kind tot de poort van de school brengen. Bij de poort staan collega’s die de kinderen indien nodig begeleiden naar de ingang van onze school of naar de klas. I.v.m. het af en aanrijden van auto’s en taxi’s is het voor ieders veiligheid belangrijk om te zorgen voor een vlotte doorstroom. Voor nieuwe leerlingen op onze school, maken wij de eerste twee weken een uitzondering. Rijroute bij brengen en halen Indien u uw kind zelf naar school brengt en haalt, vragen wij of u de school wilt aanrijden via de Sleutelbloemweg en daarna door wilt rijden via de Hoge Boekelerweg. Draaien en keren levert zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties op, met name voor de leerlingen die zelfstandig naar school fietsen. Dank voor uw medewerking aan de veiligheid van iedereen! NB: de taxi’s komen en gaan via de Hoge Boekelerweg.

Gymnastiek

Wij hechten veel waarde aan fysieke fitheid van onze leerlingen. Fysiek fit zijn helpt je om je fijn te voelen. Als je lekker in je vel zit, ontstaat er bovendien ruimte in je hoofd om te kunnen leren. In de gymlessen werken we aan het bevorderen van de conditie en van de motorische vaardigheden. Alle leerlingen hebben 3x per week 40 min. gymles van onze vakdocent, Seb Brookhuis. Leerkracht en onderwijsassistent ondersteunen tijdens de gymles.

De ouders zorgen voor gymkleding (korte broek + T-shirt of gympakje), sportsokken, gymnastiekschoenen (zonder zwarte zool). Het dragen van buitenschoenen is niet toegestaan. De gymspullen worden ‘s middags of aan het einde van de week weer mee naar huis genomen. De jongste leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in onderbroek en hemd en op blote voeten. Als zij gymschoenen dragen, blijven deze op school.

Hoofdluis

Hoofdluis blijft een hardnekkig probleem. Jaarlijks worden honderdduizenden Nederlanders besmet met hoofdluis. Het is daarom verstandig uw zoon/dochter regelmatig te controleren en zo nodig direct te behandelen. Indien u hoofdluis constateert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school. Na elke vakantie worden alle leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis.

Medicijngebruik

Voor zowel gedragsregulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks een toestemmingsformulier waarop u kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de toediening van medicatie. Als u school toestemming heeft gegeven voor het toedienen van een medicijn, kan school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de eventuele gevolgen van toedienen van het medicijn. Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de leerkracht over een afgesloten medicijnenkistje in de klas.

Schoolreis

Elk jaar gaan we op schoolreis. De bestemming wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor deelname aan het schoolreis vragen we de ouders te zijner tijd om een financiële bijdrage. Als u niet in staat bent de gevraagde bijdrage te betalen, kunt u contact opnemen met de directeur.

Verjaardagen

Wanneer een leerling jarig is wordt dit in de eigen klas gevierd. Wij stimuleren wij gezonde traktaties. De jarige mag de klassen rond, samen met één of twee andere klasgenoten. De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen groep gevierd. Heeft u vragen neem dan even contact op met de leerkracht.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 088 020 3898. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer