skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Praktische informatie

Bereikbaarheid van de school

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur.
Ziekmelden tussen 8.00 uur en 8.30 uur: tel: 088020 – 3898.
Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur en na 14.15 uur telefonisch bereiken.

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Soms plaatsen wij foto’s van activiteiten op de website. Aan het begin van elk schooljaar vragen wij aan u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s op de website.

Fruit- en lunchpauze

· In de ochtendpauze (buiten) mogen alle leerlingen iets kleins eten: bijv. fruit, een boterham, een liga en eventueel een pakje/beker drinken.
· Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht in de groepen. Alle leerlingen eten dan hun meegebrachte brood. We stellen het als school op prijs dat er een gezonde lunch genuttigd wordt op school.
· Het is niet toegestaan om energydrankjes, flessen/blikjes frisdrank, pakken koeken en zakken chips/snoep mee te nemen.
· Aansluitend aan de lunch gaan de leerlingen tussen de middag een kwartier naar buiten. Er zijn maximaal drie groepen tegelijk buiten. Leerlingen van dezelfde leeftijd hebben samen pauze.

Gymnastiek

· Elke groep heeft één of twee keer per week gymnastiek van de vakleerkracht.
· De ouders zorgen voor gymkleding (korte broek + T-shirt of gympakje), sportsokken, gymnastiekschoenen.
· Het dragen van buitenschoenen is niet toegestaan.
· De gymspullen worden ‘s middags of aan het einde van de week weer mee naar huis genomen. De jongste leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in onderbroek en hemd. Zij bewaren hun gymschoenen op school.

Halen en brengen

Als u uw kind zelf brengt, kunt u uw kind tot het lokaal brengen. I.v.m. de rust in de gang, vragen we u om dit moment van brengen kort te houden. De leerkracht start om 8.30 uur met de les.
Als u uw kind om 14.00 uur haalt, vragen we u. i.v.m. de rust in de school om buiten op uw zoon/dochter te wachten (bij regen kunt u in de hal wachten).

Hoofdluis

Hoofdluis blijft een hardnekkig probleem. Jaarlijks worden honderdduizenden Nederlanders besmet met hoofdluis. Het is daarom verstandig uw zoon/dochter regelmatig te controleren en zo nodig direct te behandelen. Indien u hoofdluis constateert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school. Na elke vakantie worden alle leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis.

Huiswerk

Ter voorbereiding naar het voortgezet onderwijs, oefenen wij leerlingen met het maken van huiswerk. Vanaf groep 5 kan worden gestart met huiswerk. Als huiswerk te belastend is voor een kind, doen wij dit niet. Langzaam bouwen we dit op naar groep 8. Het doel van huiswerk is leren plannen, organiseren en uitvoeren van een taak. Als wij huiswerk meegeven, vraagt dit om een nauwe samenwerking met de ouders. Van ouders wordt gevraagd hun kind te stimuleren en motiveren om het huiswerk te maken. Zodra er begonnen wordt met het meegeven van huiswerk ontvangt u tips hoe om te gaan met het huiswerk. De leerlingen krijgen op school uitleg hoe ze het huiswerk kunnen maken en leren.

Schoolreis

Elk jaar gaan we op schoolreis. De bestemming wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor deelname aan het schoolreis vragen we de ouders te zijner tijd om een aparte financiële bijdrage. Als u niet in staat bent de gevraagde bijdrage te betalen, kunt u contact opnemen met de directeur.

Verjaardagen

Wanneer een leerling jarig is wordt dit in de eigen klas gevierd. Op snoep trakteren is geen probleem, mits het om kleine hoeveelheden gaat. De jarige mag de klassen rond, samen met één of twee andere klasgenoten. De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen groep gevierd. Heeft u vragen neem dan even contact op met de leerkracht.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 088 020 3898. 
Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn.

Medicijngebruik

Voor zowel gedrag regulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks een formulier om uw toestemming te geven. In de ‘Verklaring medicijnverstrekking’ staat dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de toediening van het medicijn en dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het door haar personeel toedienen van het medicijn. Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de leerkracht over een afgesloten medicijnenkistje in de klas.

Back To Top
×Close search
Zoeken