skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Wat maakt ons bijzonder

Onze kernwaarden zijn: veiligheid – respect – vertrouwen en zij vormen samen met ‘plezier’ de basis voor een goed en veilig klimaat.
· Een open, vriendelijke en positieve sfeer.
· Ouders als partners!
· Uitgaan van kansen van kinderen.
· Iedereen kan goed gedrag leren!
· Duidelijke kaders : wat mag wel en wat kan niet.|
· Respectprotocol (pestpreventie) als onderlegger voor ons handelen.
· Van voorstructureren naar zelfreguleren: vanuit intensieve structuur naar ruimte bieden waar mogelijk.
· Zeer gespecialiseerde personeel dat achter en onder het gedrag van een kind kan kijken
· Groepsgrootte van gemiddeld 12 leerlingen.
· Ondersteuning van onderwijsassistentie in de groepen.
· ICT geïntegreerd in het onderwijs: in alle groepen wordt met I-pads en/of chromebooks gewerkt.
· Gedragswetenschapper, zorgcoördinator, vakleerkracht bewegingsonderwijs, onderhoudsmedewerker en secretariaat.
· Intensieve samenwerking met jeugdhulpverlener Pluryn: aanbod van individuele trainingen en groepstrainingen op sociaal-emotioneel gebied, opvoedondersteuningsmogelijkheid.
· Aanbod van fysiotherapie, kinderoefentherapie en logopedie
· Intensieve samenwerking met gemeenten. SBO-scholen en basisscholen.
· Plezier in het werk, met de kinderen, met de collega’s en ouders

Back To Top
Zoeken