skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Wat maakt ons bijzonder

Veiligheid – respect – vertrouwen vormen samen met ‘plezier’ de basis voor een goed en veilig klimaat.
Ons klimaat kenmerkt zich door:

· Een open, vriendelijke en positieve sfeer.
· Ouders als partners.
· Uitgaan van kansen van kinderen.
· Iedereen kan goed gedrag leren.
· Duidelijke kaders: wat mag wel en wat kan niet.
· Respectprotocol (pestpreventie) als onderlegger voor ons handelen.
· Van voorstructureren naar zelfreguleren: vanuit intensieve structuur naar ruimte bieden waar mogelijk.
· Zeer gespecialiseerde personeel dat achter en onder het gedrag van een kind kan kijken.
· Groepsgrootte van gemiddeld 12 leerlingen.
· Ondersteuning van onderwijsassistentie in de groepen.
· ICT geïntegreerd in het onderwijs: in alle groepen wordt met IPads en/of chromebooks gewerkt.
· Gedragswetenschapper, datacoördinatoren, vakleerkracht bewegingsonderwijs, onderhoudsmedewerker en secretariaat.
· Intensieve samenwerking met jeugdhulpverlener Pluryn: aanbod van individuele trainingen en groepstrainingen op sociaal-emotioneel gebied    en opvoedondersteuningsmogelijkheid.
· Aanbod van fysiotherapie, kinderoefentherapie en logopedie
· Intensieve samenwerking met gemeenten, SBO-scholen en basisscholen.
· Plezier in het werk: met de kinderen, met de collega’s en ouders

Back To Top
×Close search
Zoeken