skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Over onze school

Leerlingen die onze school bezoeken kenmerken zich door dusdanige intensieve onderwijsbehoeften waardoor zij niet naar de reguliere basisschool of het speciaal basisonderwijs kunnen gaan. Wij verzorgen onderwijsarrangementen op maat aan leerlingen met een intelligentie van 65 of hoger waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling niet of minder goed verloopt. Dit kan zich uiten in internaliserend en/of externaliserend gedrag.

Bij onze leerlingen kan o.a. sprake zijn van:
• een stoornis in het autisme spectrum
• een verstoorde hechting
• ADHD-problematiek
• een mengbeeld van bovengenoemde problematieken;
• complexe en diffuse problematiek waarbij het nog niet duidelijk is wat de onderwijs – en ondersteuningsbehoeften zijn.

Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig (zie hoofdstuk aanmelding).

Voor leerlingen die ondersteuning vanuit zorg nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen hebben wij een directe samenwerking met Pluryn. De ondersteuning van Pluryn kan bestaan uit: groepstrainingen, individuele training/ begeleiding en/of opvoedondersteuning. Pluryn maakt in het aanbod ook gebruik maken van expertise van andere jeugdhulpinstanties

Back To Top
×Close search
Zoeken